vacature plaatsen kosteloos

 


Telefoon: 033-8080172

 

 

 

Werving en Selectie

werving en selectie externe wervingWerving en selectie kunt u zelf doen of uitbesteden. Waarom zou u gebruik maken van een werving en selectiebureau zoals Externe Werving? Op deze vraag zijn diverse antwoorden mogelijk. Uw werving en selectie uitbesteden bespaart u direct tijd en indirect geld. Door uw werving en selectie van nieuwe medewerkers uit te besteden geeft u ook een signaal af naar uw huidige, maar ook naar potentiële werknemers dat u de instroom van nieuwe medewerkers serieus neemt. Externe Werving voert sinds 1999 de werving en selectie uit voor uiteenlopende opdrachtgevers. Externe Werving heeft zich gespecialiseerd in vacatures voor de volgende afdelingen in uw organisatie: Directie, Management, Secretariaat, Sales, Marketing, Public Relations, Personeelszaken en Financiën. Om de juiste kandidaten voor u te kunnen werven en selecteren is het van belang dat het tussen u en de vacaturebegeleider van Externe Werving klikt. De vacaturebegeleider is uw contactpersoon tijdens het hele proces. Voor het uitvoeren van deze activiteiten hanteert Externe Werving transparante tarieven.

Praktijk
Om uw werving en selectie te kunnen verzorgen, moeten de recruiters van Externe Werving begrijpen wat de activiteiten van uw organisatie zijn. Om te kunnen selecteren is het van belang dat er een duidelijke functieomschrijving wordt uitgewerkt en een beschrijving van het 'ideale' profiel. Voor het opstellen van het profiel zijn de harde en zachte criteria van belang. Met zachte criteria bedoelt Externe Werving datgene wat u 'wettelijk gezien' niet in een personeelsomschrijving mag neerzetten. Nadat alle elementen duidelijk zijn wordt er door Externe Werving een interne en externe 'projectbeschrijving' opgesteld. Kandidaten die reageren op diverse advertenties via de diverse media krijgen de projectbeschrijving toegestuurd. Hierin staat exact omschreven wat de procedure is inzake deze vacature. U kunt aangeven of de naam van uw organisatie mag worden genoemd in advertenties of de projectbeschrijving. Het komt veelvuldig voor dat de opdrachtgever wenst dat er anoniem wordt gerecruteerd. De kandidaat die bij u op gesprek mag komen, krijgt pas op het laatste moment te horen wie de nieuwe werkgever kan zijn.

Tijd besparen
Het uitzetten van de vacature bij diverse media, waaronder Monsterboard, Nationale Vacaturebank en het UWV is slechts klein deel van de activiteiten die door Externe Werving worden uitgevoerd. Externe Werving beoordeelt de CV’s en wijst kandidaten die niet voldoen af per brief of e-mail. De overgebleven kandidaten wordt allemaal gebeld, omdat zij ‘op papier’ voldoen. Indien de kandidaten tijdens het telefoongesprek een positieve indruk achter laten, worden zij uitgenodigd voor een fysiek gesprek. Het gesprek vindt plaats in de omgeving van uw vestiging, maar niet noodzakelijk bij u op kantoor. Aan het begin van het gesprek worden schrijf-, taal-, en rekentesten uitgevoerd. Ook de beheersing van andere talen dan het Nederlands wordt getest indien noodzakelijk voor de functie. Voor de meeste functies waarin Externe Werving zich heeft gespecialiseerd, is het noodzakelijk dat een kandidaat met een PC overweg kan. De computervaardigheden en de tiksnelheid worden getest. Als na het uitvoeren van de testen en het gevoerde gesprek de indruk nog altijd positief is, wordt de kandidaat gevraagd om referenties beschikbaar te stellen. De referenties worden door Externe Werving benaderd om een totaal beeld van de kandidaat te krijgen. Uiteindelijk blijven er per vacature maximaal drie kandidaten over. Van elke kandidaat wordt een intakeverslag opgesteld. Dit verslag wordt samen met het CV naar u toegestuurd ter voorbereiding op het gesprek bij u op kantoor. Indien gewenst kan de recruiter van Externe Werving hierbij aanwezig zijn.

Geld besparen
Doordat u geen tijd hoeft te besteden aan het uitzetten van de vacature, het afwijzen van sollicitanten, het voeren van de telefonische en fysieke gesprekken, het natrekken van referenties bespaart u veel tijd. Tijd is te kwantificeren in geld, maar additioneel kan het voorkomen dat een kandidaat instromen met een tijdelijk behoudt van uitkering of salaris en is het verkrijgen van een subsidie mogelijk. De recruiters van Externe Werving zullen u wijzen op de mogelijkheden die op een sollicitant van toepassing zijn.

Samenwerken
Heeft u een vacature en wilt u de werving en selectie uitbesteden? Dan kunt u de vacature kosteloos plaatsen waarna we contact u opnemen of ons bellen op het nummer: 033 - 808 01 72.

Aangepast op: 06-07-2015

Externe Werving is sponsor van SMELL-WELL.net voor een aangename werkomgeving.