Functiebeschrijving: Senior System & Network Engineer (SSNE)

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden :

• Heeft telefonisch en direct contact met bestaande en nieuwe klanten

• Heeft een belangrijke adviesfunctie over juiste dienst en product

• Vertaald aanvragen klant tot offerte en overlegd met management over prijsbeleid

• Begeleid orders en overlegd met projectmanager wanneer er niet geheel aan wens klant voldaan kan worden

• Maakt orders welke geleverd zijn gereed voor facturatie

• Verantwoordelijk voor het op juiste wijze gebruiken van het calculatiesysteem

• Heeft geen leidinggevende functie maar adviseert en meld direct aan management als het gaat om excessen tot bijvoorbeeld offertes, orders, klachten

• Heeft signalerende verantwoordelijkheid en rapporteert direct aan management bij interne afwijkingen en / of overschrijdingen van gemaakte protocollen en regelgeving

Competenties

• Gaat zorgvuldig en netjes te werk

• Doorzettingsvermogen/vasthoudendheid/volharding: Kan zich gedurende langere tijd intensief met een taak bezighouden. Houdt vast aan gekozen aanpak of opvatting totdat het beoogde doel is bereikt, in overleg met anderen

Eisen • Makkelijk in de omgang • Zeer klantgericht en representatief • Goed in Nederlandse taal in woord en schrift • Kennis van Engelse taal in woord en schrift

• HBO ICT werk en denkniveau • Geavanceerde kennis beheer Microsoft Windows (7, 8 en 10) • Geavanceerde kennis beheer Microsoft Windows Server (2012 R2 en 2016)

• Basiskennis gebruik Microsoft Office-pakket

• Loyaliteit: Voegt zich naar beleid en belangen van de organisatie en groep ook al zijn deze tegenstrijdig, draagt dit uit en verdedigt het beleid naar buiten

• Verantwoordelijkheid: Komt gemaakte afspraken na en aanvaardt de consequenties daarvan, is trouw aan ingenomen standpunten en posities

• Neemt verantwoordelijkheid voor de taken zoals beschreven in de RACI-tabel en kan flexibel omgaan met eventuele veranderingen in de gevraagde taken