Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een System & Network Engineer (SNE)

Functiebeschrijving: System & Network Engineer (SNE)
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
• Heeft telefonisch en direct contact met bestaande en nieuwe klanten
• Hard- en softwarematig installeren van cliëntcomputers
• Monitoring van bij klanten geïnstalleerd hard- en software
• producten assembleren, installeren en configureren (o.a. PIA)
• Heeft geen leidinggevende functie maar adviseert en meld direct aan management als het gaat om
excessen tot bijvoorbeeld offertes, orders, klachten
• Heeft signalerende verantwoordelijkheid en rapporteert direct aan management bij interne
afwijkingen en/ of overschrijdingen van gemaakte protocollen en regelgeving

Competenties
• Gaat zorgvuldig en netjes te werk
• Is in staat om vertrouwelijk met gegevens van klanten om te gaan
• Doorzettingsvermogen/vasthoudendheid/volharding: Kan zich gedurende langere tijd intensief met
een taak bezighouden. Houdt vast aan gekozen aanpak of opvatting totdat het beoogde doel is
bereikt, in overleg met anderen
• Loyaliteit: Voegt zich naar beleid en belangen van de organisatie en groep ook al zijn deze
tegenstrijdig, draagt dit uit en verdedigt het beleid naar buiten
• Verantwoordelijkheid: Komt gemaakte afspraken na en aanvaardt de consequenties daarvan, is
trouw aan ingenomen standpunten en posities
• Neemt verantwoordelijkheid voor de taken zoals beschreven in de RACI-tabel en kan flexibel
omgaan met eventuele veranderingen in de gevraagde taken
Eisen
• Makkelijk in de omgang
• Zeer klantgericht en representatief
• Goed in Nederlandse taal in woord en schrift
• Kennis van Engelse taal in woord en schrift
• MBO ICT werk en denkniveau
• Basiskennis beheer Microsoft Windows (7, 8 en 10)
• Basiskennis beheer Microsoft Windows Server (2012 R2 en 2016)
• Basiskennis gebruik Microsoft Office-pakket