WDH Werving en Selectie Bureau is Landelijk actief en werkt met een vast tarief van 3500 euro per vacature ongeacht opleiding of salaris op een No Cure No Pay basis. Dus u betaald nooit meer dan dit vast tarief.

WDH Werving en Selectie Recruitment Bureau Adviesmedewerker

Als je over goede interpersoonlijke vaardigheden beschikt en een vindingrijke probleem oplosser bent, ben je misschien goed geschikt voor een carrière in advieswerk

Als adviesmedewerker geeft u klanten gratis, onpartijdig en vertrouwelijk advies over uiteenlopende kwesties, zoals schulden, werkgelegenheid en huisvesting.

U kunt dit advies op verschillende manieren leveren, bijvoorbeeld via persoonlijke afspraken, telefoon-, e-mail- en webchat-ondersteuning. Je zou kunnen zijn gevestigd in verschillende omgevingen, waaronder buurthuizen, dokterspraktijken en rechtbanken en gevangenissen, maar ook in speciaal advies of callcenters.

Typen adviesmedewerkers

Het is gebruikelijk om te werken als een algemene adviseur die veel onderwerpen behandelt. Je kunt je ook specialiseren in een bepaald gebied, zoals:

 • voordelen
 • schuld
 • drugs en alcohol
 • behuizing
 • legaal.

verantwoordelijkheden

Als adviesmedewerker moet u:

 • luisteren, problemen diagnosticeren en onpartijdig advies en begeleiding geven
 • geef informatie over een aantal onderwerpen – van aangezicht tot aangezicht, per telefoon of e-mail
 • onderzoek waar nodig
 • overweeg opties en identificeer de best mogelijke manier van handelen
 • ondersteun uw cliënt bij het oplossen van hun problemen
 • verwijs uw klanten waar mogelijk naar andere diensten en bronnen van hulp, bijvoorbeeld naar een advocaat of maatschappelijk werker
 • bemiddelen in gemengde counselingsessies, bijvoorbeeld stellen en gezinnen
 • vertegenwoordig uw klant waar nodig – dit kan inhouden dat u contact moet opnemen met financiële instellingen, woningaanbieders of het juridische systeem
 • georganiseerd zijn en in staat om naar een afroepschema te werken
 • administratieve taken uitvoeren
 • gebruik indien nodig een tolk
 • informatie produceren voor publicaties, folders en webpagina’s
 • de aangeboden diensten promoten en publiciteitsmateriaal verspreiden
 • contacten onderhouden met andere interne afdelingen en externe organisaties
 • op de hoogte blijven van de juiste wetgeving en beleid
 • schrijf rapporten en compileer statistieken over behandelde zaken en geleverde diensten
 • bieden training of gesprekken met interne medewerkers of externe organisaties
 • ondersteuningsgroepen instellen
 • onderhouden van vertrouwelijke case records en administratieve systemen.

Vaardigheden

Je moet laten zien:

 • interpersoonlijke, communicatie en IT-vaardigheden
 • het vermogen om relaties te hebben met mensen met verschillende achtergronden
 • een zorgzame, gevoelige en niet-oordelende manier
 • een flexibele benadering van het werk
 • het vermogen om zowel op eigen initiatief als onderdeel van een team te werken
 • vindingrijkheid, probleemoplossende vaardigheden en goede aandacht voor detail
 • het vermogen om te gaan met stress en emotioneel geladen kwesties
 • sterke schriftelijke vaardigheden die geschikt zijn om namens een cliënt brieven te schrijven en goede dossiergegevens te maken
 • rekenvaardigheid die geschikt is voor het uitwerken van uitkeringsrechten en andere financiële zaken
 • tact en diplomatie om met gevoelige en vertrouwelijke informatie om te gaan
 • het vermogen om contact te leggen met andere professionals en organisaties
 • een goed bewustzijn van gelijkheid en diversiteitskwesties
 • kennis van een taal van een etnische minderheid – hoewel niet essentieel voor veel berichten, kan dit u een voordeel opleveren.

WDH Werving en Selectie Recruitment Bureau Adviesmedewerker