WDH Werving en Selectie Bureau is Landelijk actief en werkt met een vast tarief van 3500 euro per vacature ongeacht opleiding of salaris op een No Cure No Pay basis.

WDH Werving en Selectie Recruitment Bureau Kinderverpleegkundige

Vaardigheden Kinderverpleegkundige

Je moet laten zien:

 • respect, empathie en gevoeligheid bij het omgaan met patiënten en hun families
 • communicatieve vaardigheden, om naar patiënten te luisteren en behandelplannen toe te lichten
 • het vermogen om zelfstandig te werken, met name wanneer deze in de gemeenschap is gevestigd
 • observatievaardigheden
 • flexibiliteit om in één keer met een reeks patiënten om te gaan
 • teamwerk vaardigheden, vooral voor ziekenhuiswerk
 • het vermogen om in een snel veranderende omgeving te werken
 • organisatorische vaardigheden, om uw tijd en werkbelasting effectief te beheren
 • emotionele veerkracht en uithoudingsvermogen om in moeilijke omstandigheden met patiënten om te gaan.

Functieprofiel

Kinderverpleging is een lonende maar veeleisende carrière. Je moet empathie, gevoeligheid tonen en uitstekende communicatieve vaardigheden hebben om te slagen

Anderszins bekend als kinderverpleegkundigen, als kinderverpleegster werk je met kinderen van alle leeftijden die aan veel verschillende aandoeningen lijden. Je speelt een sleutelrol bij het beoordelen van de verpleegkundige behoeften van het kind, rekening houdend met hun medische, sociale, culturele en familieomstandigheden.

Op de juiste manier kunnen communiceren met kinderen en hun ouders of verzorgers is essentieel voor de taak. Als je met jonge kinderen werkt, moet je ook hun gedrag en reacties interpreteren om ze volledig te beoordelen, omdat ze niet kunnen uitleggen hoe ze zich voelen.

U kunt zorg verlenen in verschillende omgevingen, zoals ziekenhuizen, thuis en in de gemeenschap, en deel uitmaken van een team bestaande uit artsen, medische assistenten, spelmedewerkers, psychologen en maatschappelijk werkers.

verantwoordelijkheden

Als Kinderverpleegkundige moet je:

 • beoordelen, observeren en rapporteren over de toestand van patiënten
 • bereid patiënten voor op operaties en procedures
 • registreer puls, temperatuur en ademhaling en houd nauwkeurige gegevens bij van deze waarnemingen
 • opzetten van druppels en bloedtransfusies
 • onderhouden en controleren van intraveneuze infusies
 • toedienen van medicijnen en injecties
 • helpen met tests en evaluaties
 • reageer snel op noodsituaties
 • uitleggen van de behandeling en procedures om ouders / verzorgers in staat te stellen in te stemmen met de behandeling
 • Patiënten en naaste familieleden ondersteunen, adviseren en opleiden
 • Houd u aan strikte hygiënische en veiligheidsregels en zorg ervoor dat bezoekers ook de regels op de afdeling of eenheid naleven
 • schrijf rapporten en update records voordat u een dienst voltooit.

In hogere functies moet u wellicht:

 • geef vaardigheden aan studentenverpleegkundigen, artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
 • personeel en werklast organiseren om de dekking van de ploeg te verzekeren, mogelijk op meer dan een afdeling.