WDH Werving en Selectie Bureau is Landelijk actief en werkt met een vast tarief van 3500 euro per vacature ongeacht opleiding of salaris op een No Cure No Pay basis.

WDH Werving en Selectie Recruitment Bureau voor Sociaal Werkers

 

Functieprofiel Sociaal Werkers

Een Sociaal Werker brengt mensen samen. Deze rol vereist onbaatzuchtige personen die een passie hebben om anderen te helpen

Als een Sociaal Werker  help je gemeenschappen om sociale verandering teweeg te brengen en de kwaliteit van het leven in hun omgeving te verbeteren. Je zou kunnen werken met individuen, families of hele gemeenschappen, en hen de macht geven om:

 • identificeer hun activa, behoeften, kansen, rechten en verantwoordelijkheden
 • plan wat ze willen bereiken en neem passende maatregelen
 • activiteiten en diensten ontwikkelen om aspiratie en vertrouwen te genereren.

Sociaal Werkers in de gemeenschap fungeren als de schakel tussen gemeenschappen en een reeks andere lokale autoriteiten en aanbieders van vrijwillige sector, zoals de politie, maatschappelijk werkers en leraren.

Je zult vaak betrokken zijn bij het aanpakken van ongelijkheid. Projecten zijn vaak gericht op gemeenschappen die cultureel, economisch of geografisch benadeeld worden geacht.

verantwoordelijkheden van een  Sociaal Werker

Een Sociaal Werker wil gemeenschappen actief betrekken bij het begrijpen van de problemen die hun leven beïnvloeden, doelen stellen voor verbetering en reageren op problemen en behoeften door middel van empowerment en actieve participatie.

Een groot deel van het werk is projectgericht, wat betekent dat je meestal een specifieke geografische gemeenschap of sociale groep hebt om op te focussen.

Taken omvatten vaak:

 • het identificeren van gemeenschapsvaardigheden, middelen, problemen en behoeften
 • ervoor zorgen dat de lokale bevolking zijn zegje kan doen
 • nieuwe bronnen ontwikkelen in dialoog met de gemeenschap en bestaande programma’s evalueren
 • het opbouwen van koppelingen met andere groepen en instanties
 • helpen om het publiek bewust te maken van kwesties die relevant zijn voor de gemeenschap
 • opstellen van rapporten en beleid
 • fondsen aantrekken en beheren
 • strategieën ontwikkelen en implementeren
 • contact onderhouden met geïnteresseerde groepen en individuen om nieuwe diensten op te zetten
 • bemiddelen in conflictzaken
 • het werven en trainen van betaald en vrijwillig personeel
 • het plannen, bijwonen en coördineren van vergaderingen en evenementen
 • toezicht houden op het beheer van een beperkt budget
 • deelname aan activiteiten aanmoedigen
 • uitdagend gedrag uitdagen
 • algemene administratieve taken.

Sociaal Werk kan generiek of gespecialiseerd zijn. Generiek Sociaal Werk vindt plaats in een bepaald geografisch gebied, waarbij de nadruk ligt op het werken met de gemeenschap om hun behoeften en problemen te identificeren en strategieën te formuleren om deze problemen aan te pakken. De setting is stedelijk of landelijk, met het werk in landelijke gemeenschappen dat steeds meer aandacht trekt.

Gespecialiseerd Sociaal Werk richt zich op specifieke groepen in een regio (zoals daklozen, langdurig werklozen, gezinnen met jonge kinderen of etnische minderheden), of op specifieke zorgen zoals:

 • mentale gezondheid
 • openbaar vervoer
 • drugsmisbruik aanpakken.

 

Vaardigheden

Je moet laten zien:

 • belangenbehartiging en netwerkvaardigheden
 • uitstekende communicatie, interpersoonlijke vaardigheden en teambuilding
 • goede luistervaardigheden
 • onderzoeks- en rapportschrijfvaardigheden, en het vermogen om gegevens te interpreteren of presenteren
 • kennis en begrip van maatschappelijke en sociale kwesties
 • een niet-oordelende en positieve houding
 • creatief denken en probleemoplossend vermogen
 • politieke, sociale en onderhandelingsvaardigheden
 • een goed begrip van hoe openbare lichamen werken
 • mededogen en het vermogen om zich in te leven in de levenservaringen van mensen
 • fondsenwerving – op managementniveau is er een toenemende behoefte aan het identificeren en nastreven van financieringsbronnen.

Sociaal Werk is uitdagend, opwindend en soms frustrerend. Je moet bereid zijn om te gaan met onvermijdelijke conflicten en tegenslagen. De resultaten zijn eerder langdurig dan onmiddellijk, dus geduld en doorzettingsvermogen zijn essentieel.

WDH Werving en Selectie Recruitment Bureau voor Sociaal Werkers