WDH Werving en Selectie Bureau is Landelijk actief en werkt met een vast tarief van 3500 euro per vacature ongeacht opleiding of salaris op een No Cure No Pay basis.

WDH Werving en Selectie Bureau is Landelijk actief en werkt met een vast tarief van 3500 euro per vacature ongeacht opleiding of salaris op een No Cure No Pay basis.

WERVING EN SELECTIE RECRUITMENT BUREAU VOOR MILIEU CONSULTANT

Als je een passie hebt voor het beschermen van het milieu en een goed begrip hebt van de realiteit van het runnen van een bedrijf, dan kan een carrière als milieuconsultant voor jou zijn

Als milieuconsultant werk je met organisaties aan uiteenlopende milieukwesties. U biedt deskundige advies- en beoordelingsdiensten aan uw klanten om milieuschade tot een minimum te beperken of te elimineren.

Meestal ben je in dienst bij een adviesbureau en werk je aan een reeks commerciële of overheidscontracten, waarbij je verschillende milieuproblemen aanpakt. U bent er mogelijk verantwoordelijk voor dat uw klant voldoet aan de milieuregelgeving.

Typen milieuconsultant

Je kunt werken aan een aantal milieukwesties of je specialiseren in een gebied, zoals:

 • lucht-, land- en waterverontreiniging
 • milieueffectbeoordeling en overstromingsrisico
 • afvalbeheer en recycling
 • emissies en klimaatverandering
 • mogelijkheden voor hernieuwbare energie
 • milieubeheersystemen.

verantwoordelijkheden

Als milieuconsulent moet u:

 • voer veldonderzoeken uit en verzamel gegevens over niveaus van vervuiling of besmetting op een site of een aandachtsgebied
 • uitvoeren van desk-based onderzoek, interpreteren van gegevens die het gebruik van software-modelleringspakketten kunnen omvatten
 • schrijf rapporten en deel bevindingen met multidisciplinaire collega’s, klanten, onderaannemers (zoals analytische laboratoria) en toezichthouders
 • advies geven over de beste actielijnen op basis van onderzoeksresultaten
 • ontwikkelen van conceptuele modellen, die identificatie en beschouwing van potentiële besmetting omvat
 • onderzoek naar eerdere onderzoeken van een site om informatie te verstrekken aan klanten die een aankoop overwegen
 • ondernemen veldwerk om eerdere activiteiten op de site en eventuele contaminatie te identificeren
 • kijk naar de geschiktheid van nieuwe ontwikkelingen, zoals woningen, krachtcentrales, windparken of andere grote sites die van invloed kunnen zijn op het milieu
 • wetgevingskwesties voor klanten beheren en een bewustzijn behouden van hoe wetgeving van invloed is op projecten.

Vaardigheden

U moet het volgende kunnen aantonen:

 • zakelijke vaardigheden en commercieel bewustzijn, aangezien u in een zeer commerciële omgeving zult werken
 • communicatie- en presentatievaardigheden
 • IT-vaardigheden, zoals tekstverwerking en het gebruik van spreadsheets en presentatiepakketten
 • vaardigheden voor projectmanagement, aangezien tijd en middelen worden toegewezen aan projecten en moeten worden gemonitord en nageleefd
 • organisatie en goed tijdmanagement, omdat u vaak meerdere projecten tegelijkertijd moet beheren
 • een rijbewijs – dit is meestal nodig, omdat u verschillende sites bezoekt.

WERVING EN SELECTIE RECRUITMENT BUREAU VOOR MILIEU CONSULTANT